Welcome

Click Here To Visit College Website 

सर्व पदवी व पदवीत्तर विध्यार्थाना सूचित करण्यात येते कि त्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळ वर जाऊन प्रवेश फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे.

विध्यापीठ प्रवेश नोंदणीसाठी येथे क्लिक करावे.

B.C.S and B.C.A  Admission Notice

 B.Sc प्रथम वर्ष प्रवेश नाव नोंदणी 20-21

 Online fee payment  BSc II Year  and  BSc III Year

     XII      प्रवेशसाठी येथे क्लिक करावे.       

प्रवेश विनाअनुदानित फेरी : : इयत्ता 11 वी (सायन्स)  

विनाअनुदानित सामान्य यादी 

विनाअनुदानित संस्थेअंतर्गत यादी