Select Page

योगेश्वरी महाविद्यालय अंबाजोगाई

तृतीय गुणवत्ता यादी (सर्वसाधारण)

तृतीय गुणवत्ता यादी (संस्था अंतर्गत )

 

Category % age (सर्वसाधारण) % age (संस्था अंतर्गत )
General 88.60 76.80
SC 71.20 —–
ST —–
OBC —– —–
SBC —– —-
VJNT 83.00 —–
NT-1 —— —-
NT-2 85.20 —–
NT-3 87.60 —–
EWS —– —–
प्रवेश घेण्याची अंतिम तारीख ९ जुलै ते  १२ जुलै २०२२ (सा. ५ वाजे पर्यन्त )