(XII वी वर्गातील प्रवेशासाठी एकूण फी रु. 1460/- असेल पैकी रु 1118/- खालील सूचनांचे पालन करून ऑनलाईन

भरावे. उर्वरित फीस नंतर भरावी लागणार आहे )

Institute Type : College

    • 1)   XI वी प्रवेशाच्या वेळी दिलेला मोबाईल नंबर टाईप करणे.
    • 2)   सदरील मोबाईल नंबरवरच OTP येईल.
    • 3)   OTP टाईप करून पुढील Online Fee प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.
    • 4)  आपणास रु. 1118/- रकमेची पावती मिळेल, सदरील पावती जपून ठेवावी.

प्रवेश प्रक्रियासाठी येथे क्लिक करावे

नोट : ऑनलाइन प्रक्रियेतील अधिक माहितीसाठी खालील मोबाईल नंबरवर संपर्क करावा.(9545542413 / 9421906976 )